PK5500E1H

LCD tastatura za 64 zone sa potpunim prikazom poruka - srpski meni.                           

Karakteristike

 • Ukupan broj particija 8
 • Podrška za 8 jezika (Srpski)
 • Programabilne fraze dužine 32 karaktera
 • 5 programabilnih funkcijskih tastera
 • Prikaz sata i datuma
 • I/O kontakt programabilan (ulaz ili izlaz)
 • Moguće DEOL ožičenje zone
 • Nova AC ikona
 • Dvostruki tamper (zid i poklopac)
 • Posebni Fire, Aux i Panic tasteri
 • Podešavanje osvetljaja displeja i jačine tona bazera

Tehničke karakteristike

 • Napon napajanja: 12Vdc
 • Potrošnja: 50mA (max 125mA)
 • Dimenzije: 152mm x 112mm x 20mm