PVOX

Telefonska dojava.                                                                           

Karakteristike

 • 2 ulazne zone sa NC ili NO vrstom aktiviranja
 • Govorna poruka za svaku ulaznu zonu ili jedinstvena poruka
 • Tonsko ili impulsno biranje
 • 2 grupe po 6 broja sa maksimalno 16 cifara unutar broja
 • Grupe brojeva se mogu dodeliti jednoj ili obema zonama
 • Programiranje parametara na ugrađenom programatoru
 • Kontrola telefonske linije
 • Reset ulaz

Tehničke karakteristike

 • Napon napajanja: 13.8Vdc
 • Potrošnja maksimalna: 90mA
 • Potrošnja prosečna: 21mA
 • Trajanje govorne poruke: 1 x 40sec (2 x 20sec)
 • Dimenzije: 104mm x 83mm x 32mm
 • Težina: 120gr

POZOVITE NAS 021/423-221!