Pozivne table

DMR11

Ugradna kolor kamera sa 4/6/8 poziva. Na kameri sa 4 poziva su tasteri u jednom redu dok su na kamerama sa 6 i 8 tastera u dva reda kao na slici.

EP11

Proširenje od 8/12/16/24 tastera za pozivne table. Proširenja sa 8 i 12 imaju tastere u jednom redu dok su 16 i 24 u dva reda kao na slici.

POZOVITE NAS 021/423-221!

Subscribe to Pozivne table