FC510

Adresabilna centrala sa 1 petljom (dužina petlje do 2 km), do 250 uredjaja.

Fire Class 510 je projektovana i proizvedena u skladu sa EN-54 standardom. FC510 je programabilna, adresabilna centrala pogodna za male i srednje protivpožarne sisteme.

Fire Class 510 ima 1 analognu petlju za povezivanje adresabilnih detektora i modula. Takodje centrala ima 1 konvencionalnu zonu. Do 8 FC500REP paralelnih tabloa se može vezati na master centralu kako bi se omogucila daljinska kontrola (preko RS-485 komunikacije). FC500 konzole softverski paket omogucava programiranje i menadžment centrale putem računara lokalno preko RS232 porta.

Verzija centrale 2.00 i verzija FireClass500 Console v.2.00.203 softvera omogućavaju kontrolu rada centrale u realnom vremenu (sa podrškom za grafičke mape) putem RS232 porta ili FC500IP modula.

Fire Class 510 poseduje alfanumeričku tastaturu i LCD (4 reda sa 40 karaktera) sa pozadinskim osvetljenjem koji olakšavaju programiranje i menadžment centrale.

Centrala je zašticena kodovima koji sprečavaju neovlašćen pristup.

Tehničke karakteristike

 • 1 analogna petlja za povezivanje do 250 adresabilnih senzora i modula
 • Dužina petlje do 2km (širmovan kabl 2x2.5)
 • 1 konvencionalna zona
 • RS485 interfejs
 • RS232 interfejs
 • Napajanje 230Vac ±10%
 • 27.6Vdc 5.5A čopersko napajanje / punjač akumulatora
 • U kucište mogu da se smeste dva akumulatora 12V/17Ah
 • Dimenzije: 445mm x 578mm x 110mm
 • Težina (bez akumulatora): 9.0kg

Karakteristike

 

 • Panel u potpunosti zadovoljava EN54 standard
 • 1 analogna petlja podržava do 250 adresabilnih senzora i adresabilnih modula
 • Automatska kompenzacija zaprljanosti detektora
 • 1 konvencionalna zona za povezivanje do 30 konvencionalnih detektora
 • Pregled svih alarmnih i pre-alarmnih stanja i upozorenja
 • 64 kompletno programabilne softverske zone
 • 16 alarmnih izlaza (OC izlaz) koji se mogu dodeliti softverski definisanim zonama
 • 1 kontrolisan alarmni izlaz sa mogucnošcu iskljucenja
 • 1 programabilan kontrolisan alarmni izlaz sa mogucnošcu iskljucenja
 • 1 relejni izlaz za signalizaciju alarmnog stanja (nekontrolisan)
 • 1 relejni izlaz za signalizaciju greške (nekontrolisan)
 • RS485 interfejs za povezivanje do 8 FC500REP paralelnih tabloa i do 7 podredjenih centrala
 • Informacije o doga?ajima dostupne na paralelnom tablou
 • Panel pamti do 4000 dogadjaja
 • RS232 interfejs za povezivanje na racunar radi jednostavnijeg podešavanja panela
 • Opcija FC500 IP modul (firmware 2.00)
 • Opcija FC500PSTN telefonski modul (firmware 2.00)
 • Dan/noc rezim rada

Kompatibilni uredjaji

 • FC400P opticki detektor dima
 • FC400H termicki detektor
 • FC400PH opticko-termicki detektor
 • FC400CH CO i termicki detektor (verzija centrale 2.00)
 • FC450IB baza sa izolatorom
 • FC420CP rucni javljac za unutrašnju montazu
 • FC421CP rucni javljac za spoljašnju montazu
 • FC410BDM modul za povezivanje FIRERAY barijere (verzija centrale 2.00)
 • FC410CIM modul sa 2 ulaza (verzija centrale 2.00)
 • FC410DIM modul za 2 konvencionalne zone (verzija centrale 2.00)
 • FC410LI modul izolatora
 • FC410MIM mini ulazni modul
 • FC410MIO ulazno-izlazni modul (3 ulaza, 4 izlaza)
 • FC410RIM izlazni modul sa 1 releom (verzija centrale 2.00)
 • FC410SIO ulazno-izlazni modul (1 ulaz, 1 izlaz)
 • FC430SAM zvucni modul
 • FC430SAB zvucni modul sa blicerom
 • FC430SB baza sa integrisanom sirenom

Dodatni uredjaji

 • FC500REP paralelni tablo
 • FC500IP IP modul (verzija centrale 2.00)
 • FC500PSTN telefonski modul (verzija centrale 2.00)