601H-F

Termički detektor - fiksna temperatura 60°C.

Struja u alarmu 53mA (mirna struja 61uA).

Detektor 601H-F ispunjava EN-54 standard.

Radi na principu detekcije temperature koja se poredi sa predefinisanom vrednosti (60°C).

601H-F se koristi u kuhinjama ili kantinama gde može doći do naglog porasta temperature koja ne prelazi 60°C (situacije gde 601H-R ne može da se koristi).