601H-R

Termodiferencijalni detektor.

Struja u alarmu 35mA (mirna struja 65uA).

 

Detektor 601H-R ispunjava EN-54 standard.

Radi na principu detekcije naglog porasta temperature.

601H-R se može koristiti u standardnim aplikacijama naročito u slučajevima kada je ambijetalna temperatura niska.