601PH

Optičko termički detektor.

Struja u alarmu 45mA (mirna struja 67uA).

 

Detektor 601PH ispunjava EN-54 standard.

 

Radi na optičkom principu detekcije dima. U javljač je integrisan deo za detekciju horizontalnog kretanja toplog vazduha (60°C fiksno podešeno).

 

601PH detektori reaguju na skoro sve tipove požara od tinjajućih požara do požara sa otvorenim plamenom koje proizvode veliki broj gorućih čestica ili delova materijala. Kombinacija optičke i termičke tehnologije omogućava detekciju požara koji se mogu detektovati samo sa jonskim detektorima.