FC421CP

Adresabilni ručni javljač za spoljašnju montažu za FC510 i FC520 centrale.

Karakteristike

  • Kompatibilan sa FC510 i FC520 adresabilnim centralama
  • Spoljašnja montaža - zaštita IP66
  • Struja u alarmu je 4.5mA (mirno stanje 0.46mA)
  • Javljač FC420CP ispunjava EN-54 standard
  • Programiranje adrese se ostvaruje pomoću uređaja FC490ST
  • Ručni javljač se aktivira lomljenjem stakla (pritiskom na crnu tačku)
  • Dimenzije javljača su: 135mm x 135mm x 30mm