FC460P

Adresabilni optički detektor dima za FC510 i FC520 centrale.

Kompatibilan sa centralama FC510 i FC520.

Struja u alarmu 3mA (mirna struja 305uA maksimalno).

Detektor FC400P ispunjava EN-54 standard.

FC400P detektor kombinuje foto-optičku osetljivost sa adresabilno-analognom komunikacijom koja je mikroprocesorski kontrolisana. Odličnim karakteristikama doprinosi specijalan algoritam koji automatski kompenzuje zaprljanost komore za detekciju.

Moguće je podešavanje osetljivosti detektora pri dnevnom i noćnom modu rada.

Na detektor može da se priključi paralelni indikator.

Programiranje adrese se ostvaruje pomoću uređaja FC490ST.

Detektor je kompatibilan sa 5B (standardna baza), FC450IB (baza sa izolatorom) i FC430SB (baza sa integrisanom sirenom) bazama.