FC460PH

Adresabilni optičko-termički detektor za FC510 i FC520 centrale.

Kompatibilan sa centralama FC510 i FC520.

Struja u alarmu 3mA (mirna struja 305uA maksimalno).

Detektor FC400PH ispunjava EN-54 standard.

FC400PH detektor kombinuje optičku i termičku detekciju sa adresabilno-analognom komunikacijom koja je mikroprocesorski kontrolisana.

Detektor može da radi: samo kao termički detektor sa temperaturom 60°C (A2S); samo kao optički detektor (sa podešavanjem osetljivosti); kao optički (sa podešavanjem osetljivosti) i termički detektor sa temperaturom 60°C (A2S); termo-diferencijalni detektor (A1R).

Na detektor može da se priključi paralelni indikator.

Programiranje adrese se ostvaruje pomoću uređaja FC490ST.

Detektor je kompatibilan sa 5B (standardna baza), FC450IB (baza sa izolatorom) i FC430SB (baza sa integrisanom sirenom) bazama.