FC430SAB

Adresabilni zvučni modul sa blicerom za FC510 i FC520 centrale.

Adresabilni zvučni modul sa blicerom FC430SAB je dizajniran za povezivanje na adresabilne protiv-požarne centrale FC510 i FC520.

Modul je kontrolisan preko komunikacione petlje.

Programiranje adrese se ostvaruje pomoću uređaja FC490ST.

Modul se montira na posebnu bazu FC430SB (baza sa integrisanom sirenom).

Potrošnja u alarmnom stanju je zbir struje 3.25mA i struje koju troši baza FC430SB.