FC430SAM

Adresabilni zvučni modul za FC510 i FC520 centrale.

Adresabilni zvučni modul FC430SAM je dizajniran za povezivanje na adresabilne protiv-požarne centrale FC510 i FC520.

Modul je kontrolisan preko komunikacione petlje.

Programiranje adrese se ostvaruje pomoću uređaja FC490ST.

Modul se montira na posebnu bazu FC430SB (baza sa integrisanom sirenom).

Potrošnja u alarmnom stanju je zbir struje 250uA i struje koju troši baza FC430SB.