FC430SB

Adresabilna baza sa integrisanom sirenom za FC510 i FC520 centrale.

Adresabilna baza sa integrisanom sirenom napajana sa petlje FC430SB obezbeđuje zvučnu indikaciju kod FC510 i FC520 centrala.

Za rad baze FC430SB je potreban zvučni modul ili detektor.

Potrošnja baze u mirnom stanju je 200uA. U stanju alarma pri maksimalnoj jačini tona (90dB) potrošnja je 6.8mA, dok pri minimalnoj jačini tona (68dB) potrošnja je 1.2mA.

Maksimalan broj baza FC430SB po petlji pri punoj jačini tona je 45.