FC500PSTN

Telefonski modul za FC510 i FC520 centrale.

Karakteristike

 • Telefonska dojava za FC500 seriju centrala (verzija 2.00)
 • Svakom događaju može da se pridruži 3 poruke
 • Ugrađen multiprotokol digitalni komunikator
 • Telemonitoring za FC500 seriju centrala (slanje Contact ID i SIA kodova, verzija 2.00)
 • 32 programabilna telefonska broja
 • Svaki telefonski broj maksimalno 20 cifara
 • 32 glasovne poruke (1 header poruka, 6 status poruka, 25 opštih poruka)
 • Dužina svake poruke maksimalno 8 sekundi
 • Simanje i preslušavanje poruka
 • Ugrađen zvučnik sa preslušavanje poruke
 • Programiranje putem računara
 • Kontrola telefonske linije
 • Zaštita od prenapona

Tehničke karakteristike

 • Napajanje: 19 do 27.6 Vdc
 • Potrošnja: 200mA max
 • Potrošnja (standby): 50mA
 • Dimenzije: 103.5mm x 113.35mm