J400-EXT

MODUL ZA GAŠENJE ZA CENTRALE J424.

J400-EXT je modul za gašenje koji prvo verifikuje alarmno stanje pa zatim aktivira uređaje za gašenje požara.

 

Modul ima: izlaz za elektro-ventile kontrolisan logikom statusa zona; ulaz za prisilnu aktivaciju sistema gašenja; ulaz za selekciju ručnog ili automatskog moda rada; ulaz za prekid gašenja.

Omogućen bajpas uređaja za gašenje u slučaju lažnog alarma. Programabilno vreme gašenja. Prikaz grešaka u sistemu gašenja.