J400EXP8

OSMOZONSKO PROŠIRENJE ZA  CENTRALE J424-8.

Dodatni modul sa 8 zona i kontrolnom jedinicom.

 

Kompatibilan sa J424 protivpožarnom centralom.

 

Kontrolna jedinica sadrži komandne tastere i statusne LED diode.