PC-J400

SERIJSKI INTERFEJS.

Omogućava komunikaciju J408-8 i J424 centrala sa računarom (J400 monitor softver) putem RS485 komunikacije.

Konfiguriše se kao J400-LCD modul, maksimum četiri modula po sistemu.

Ostvaruje konverziju sa RS-485 na RS-232 komunikaciju.