Snimači

ADVR7804T

Četvorokanalni hibridni digitalni snimač (AHD/ANALOG/IP)                                                                                          

AVR7004T

Četvorokanalni hibridni digitalni snimač (AHD/ANALOG/IP)                                                                                          

AVR7008T

Osmokanalni hibridni digitalni snimač (AHD/ANALOG/IP)                                                                                              

AVR7008D

Osmokanalni hibridni digitalni snimač (AHD/ANALOG/IP)                                                                                              

AVR7016T

Šesnaestokanalni hibridni digitalni snimač (AHD/ANALOG/IP)                                                                                        

POZOVITE NAS 021/423-221!

Subscribe to Snimači