GS2065

GSM/GPRS alarmni komunikator za Alexor centralu.

Karakteristike 

 • Rezervna ili primarna GSM/GPRS alarmna komunikacija
 • Napredno lokalno programiranje preko DSC DLS IV softvera
 • Programiranje preko WT5500 bežične tastature
 • Periodična test transmisija preko GSM/GPRS mreže
 • Supervizija preko GSM/GPRS mreže
 • 128-bitna AES enkripcija preko GSM/GPRS mreže
 • Izveštavanje svih događaja
 • Instalaterski kod
 • SIA format
 • PC-Link konekcija
 • Signalizacija snage signala i grešaka
 • Prednja maska za Alexor panel
 • Quad-Band

Kompatibilnost

 • Panel: Alexor
 • Sur-Gard prijemnik:
  • System I (v1.1 i veća)
  • System II (v2.00 i veća)
  • SG-DRL3-IP (v2.20 i veća) za System III
 • Softver za programiranje: DLS IV

Tehničke karakteristike

 • Napajanje: od 11.1Vdc do 12.6Vdc (preko PC-Link konektora)
 • Potrošnja: 65mA na 12Vdc
 • Potrošnja za vreme komunikacije: 400mA
 • Pojačanje antene: 2dB
 • Radna temperatura: -10°C - 55°C
 • Dimenzije: 100mm x 150mm x 15mm
 • Težina: 68gr