PC9155

ALEXOR Centrala sa 32 bežične zone i 1 particijom.

Karakteristike

 • Dvosmerna komunikacija sa tastaturom WT-5500, daljinskom komandom WS-4989, unutrašnjom sirenom WT4901, spoljašnjom sirenom WT4911
 • 32 bežične zone
 • 16 bežičnih ključeva (daljinskih komandi)
 • 1 particija
 • Do 4 WT-5500 bežične tastature
 • PC9155 može da kontroliše maksimalno 4 bežične sirene
 • Opseg prijema do 350 metara
 • 16 korisničkih kodova, 1 master kod, 1 kod za održavanje
 • 1 instalaterski kod
 • 2 ulaza/izlaza koja se mogu programirati kao zonski ulazi ili programabilni izlazi (50mA)
 • Jednostavan postupak prijavljivanja detektora
 • Programiranje sistema putem unapred definisanih scenarija
 • Meni za programiranje na srpskom jeziku
 • Kompatibilan sa 433MHz serijom uređaja
 • Integrisana sirena
 • Memorija 500 događaja
 • Komunikator
 • Alternativna komunikacija preko GSM/GPRS i IP mreže (opcija)
 • Dimenzije: 215mm x 268mm x 58mm
 • Napajanje preko transformatora 16Vac
 • Izlazni napon 12V 200mA