GSM

  • GSM uređaj za komunikaciju sa alarmnom centralom
  • 2 kontaktna ulaza, 1 relejni izlaz.
  • Mogućnost snimanja govornih poruka.
  • Slanje SMS-a.
  • 4 tefonska broja na koje šalje SMS ili snimljene poruke.
  • 1 telefonski broj monitoring centra.
  • Daljinska komanda relejnog izlaza preko telefonskog poziva.
  • Podržava bilo koju SIM karticu.